УСВОЈЕН ПЛАН РАДА И БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Print Friendly, PDF & Email

У петак, 7. фебруара у ЦСУ Лесковац, одржана је 47. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, на којој су разматрани извештај о раду и финансијски извештај  РЦ Лесковац СОС за 2019. годину и усвојен је  План рада ОЈОСОС , као и Финансијски план ОЈОСОС за 2020 годину.

Одбору је предочено да је заштита запослених са непуним радним временом приоритет у наредном периоду, имајући у виду трећу фазу одобравања конкурса по којој је дозвољено запошљавање запослених са 60% до 100% радног времена. У смислу заштите права запослених са непуним радним временом у установи, донета је одлука о обавези председника Синдикалних организација да хитно сигнализирају сваки покушај тражења сагласности за расписивање конкурса који може довести до повреде одредаба ЗОСОВ и ПКУ.

Везано за „проблем“ учесталих претњи усмерених ка запосленима у смислу да неће остварити право на накнаду за одлазак и долазак са рада уколико не „потпишу изјаву“ или „не доставе фискални рачун за безин“, члановима Одбора још једном је детаљно објашњено да овакво поступање директора није у складу са важећим прописима, да запослени не треба да брину и да ће се настали проблем врло брзо решити.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОЈОСОС (2019) МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ!