РЕШЕН ПРОБЛЕМ ПУТНИХ ТРОШКОВА

Print Friendly, PDF & Email

Након двомесечног „лудила“ везаног за исплату „путних трошкова“ за запослене у образовно-васпитним установама,  данас је на на исто стављена тачка.

На састанку који је одржан у кацеларији начелника градске управе Милоша Цветановића, а коме су присуствовали представници градске управе и председник РЦ Лесковац СОС Александар Ничић, након разматрања новонасталих проблема, донета је одлука да се пристигла средства за путне трошкове за септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године за запослене у образовању на територији Града Лесковца исплате запосленима без обрачунавања пореза за суме мање од 3914,00 динара у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Оно што треба да  растерети запослене је заузет став да убудуће школе неће тражити од запослених потписивање „изјава“ и достављање фискалних рачуна, а законом гарантовано право запослених на исплату накнаде за долазак и одлазак са рада реализоваће се у складу са важећим прописима.

РЦЛ