ПОДГРУПА НАСТАВИЛА СА РАДОМ

Print Friendly, PDF & Email

Дана  29.05.2020.године, одржан је састанак Радне подгрупе Министарства просвете за праћење ангажовања запослених,  на нивоу Школске управе Лесковац.

На састанку је разматрано и одлучено по укупно 14 захтева од којих се највећи број односио на распоређивање запослених на одговарајућа радна места.

У овој фази одвијања поступка преузимања запослених у установама образовања и васпитања, на територији  ШУ Лесковац, у погледу одређеног броја радних места створили су се услови за распоређивање са листе запослених са непуним радним временом, као и за распоређивање запослених који нису на листи, а уз поштовање редоследа преузимања прописаног одредбама чл.152. Закона о основама система образовања и васпитања,  одредбама чл.5. и чл.6. Посебног  колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и стручним упутством Министарства просвете за праћење ангажовања запослених  за школску 2019/2020.годину.

Нови члан Радне подгрупе за ШУ Лесковац, испред Синдиката образовња Србије, у складу са предлогом Републичког одбора Синдиката образовања Србије и решењем министра бр. 153-03-00023/24/2019-01 од 28.05.2020.године је Драгана Карапанџић-Стефановић, дипломирани правник.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац