ВКС ЗАЖМУРИО НА ПЉАЧКУ ЗАПОСЛЕНИХ

Print Friendly, PDF & Email

После вишегодишње судске праксе доношења пресуда у корист запослених у улози тужилаца, који су заштиту својих законом загарантованих права  на накнаду трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора  и  исхране у току рада затражили пред Врховним касационим судом, овај суд одлучио је да досадашњу, за запослене повољну  праксу,   грубо прекине доносећи одлуку у форми решења  Рев2  2968/2019 од 05.12.2019. године којим се не дозвољава одлучивање по ревизији!?

Оваква одлука Врховног касационог суда не може се другачије разумети него као изналажење  каквих-таквих формално правних оквира под које су изгледа морали да се сместе стварни разлози одступања од досадашњег начина одлучивања по изјављеним ревизијама  тужилаца.

Разлоге  необјашњивог преседана у поступању Врховног касационог суда треба тражити у веома могућем притиску на слободну вољу одлучивања поступајућих судија,  јер како другачије схватити образложење одлуке Врховног касационог суда  да правно питање које се односи на накнаду трошкова за регрес  и исхрану  током рада  за више од 120000  запослених у области делатности образовања  није питање од општег интереса ?!

Запослени који су покренули судски спор по овом питању мораће своја права да остваре пред Европским судом за људска права  у Стразбуру. Поводом тога, РЦ Лесковац је својим члановима проследио даља упутства у виду обавештења.

Решење ВКС  о одбацивању ревизије преузмите ОВДЕ

Пресуду ВКС у корист запосленог преузмите ОВДЕ

Обавештење РЦ Лесковац СОС преузмите ОВДЕ