ОДРЖАНА РЕДОВНА ЈУНСКА СЕДНИЦА ОДБОРА

Print Friendly, PDF & Email

Дана 11.06.2020.године у свечаној сали Гимназије у Лесковцу, одржана је 49. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.

  • На овој седници чланови Одбора обавештени су о предлогу одлуке Председништва Републичког одбора Синдиката образовања Србије о спровођењу избора  у Синдикату. За  спровођење избора на нивоу Синдикалних организација предложен је термин од 01.09. до 01.11.2020.године, са напоменом да ће сви избори одржани  и пре овог теримина и то почев од 01.10.2019.године  бити признати;
  • Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије на овој седници донео је одлуку о томе да неће учествовати на Спортским играма  Републичког одбора Синдиката образовања Србије, планираним за септембар 2020.године, а због неизвесног епидемиолошког стања;
  • за члана Републичког одбора и члана Одбора делатности основних и средњих школа Синдиката образовања Србије једногласно је предложен члан Одбора Ненад Стојковић;
  • чланови Одбора обавештени су о Споразуму о продужењу  важења ПКУ за предшколско образовање и васпитање, као и о току пеговора за измене и допуне истог;
  • Одбор Јабланичког округа јеногласно је изгласао предлог Републичком одбору за покретање поступка  пред повереником за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности, имајући у виду да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступало супротно Закону о заштити података о личности и то на тај начин што је приватној фирми учинило доступним податке о ученицима и запосленима на порталу  esdnevnik.rs  и  moja.eskola.rs;
  • на овој седници, разматрале су се пристигле иницијативе и предлози представника Синдикалних организација, а Одбор је био једногласан у предлогу измена Закона о основном образовању и васпитању,  чл.31.ст.2. и   Закона о средњем образовању и васпитању, чл. 29. ст.1. и то у погледу смањења горње границе броја ученика у одељењу, са 30 на 24, као и  у супсидијарном предлогу да се измени  стручно  упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за наредну школску годину, а  којим би била отворена могућност смањења горње границе броја ученика у одељењу  на напред наведени начин, изузетно за  територије оних школских управа које буду имале више од 300  запослених на листама са којих се врши преузимање, као и смањење броја ученика којим су дефинисане поделе одељења на групе и то са 15 на 10. Унапређење квалитета рада свакако стоји као примарни разлог и циљ ових предлога, као и смањење броја запослених за чијим би  радом  делимично или потпуно  престала  потреба, а  што би уједно допринело и  целисходности  наставног процеса.  Ови предлози биће прослеђени  Републичком одбору;
  • предложена су и разматрана и  поједина решења за унапеђење поступка преузимања запослених, посебно у погледу редовнијег и тачног ажурирања података о технолошким вишковима, запосленима са непуним радним временом и слободним радним местима, с обзиром на то да у пракси постоје уочене неправилности које често ометају ефикасност поступка преузимања, а разматрани су  и предлози за  већу укљученост синдикалних представника у поступак преузимања запослених.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац