ЗАШТИТА СИНДИКАЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА

Print Friendly, PDF & Email

У последње време известан број председника Синдикалних организација указао је на то да директори школа од представника МПНТР добијају усмена упутства да синдикалне представнике треба бодовати и проглашавати „технолошким вишком“.

Напомињемо да су поменута усмена упутства погрешна и супротна одредбама ПКУ и одлукама Комисије за тумачење истог.

У прилогу је допис РЦ Лесковац СОС који се тиче заштите положаја председника Синдикалне организације. Потребно је да допис буде истакнут на огласној табли Синдикалне организације и достављен члановима Комисије која спроводи поступак бодовања у установи.

ДОПИС МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ