ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МПНТР

Print Friendly, PDF & Email

На инцијативу Синдиката образовања Србије, дана  29.06.2020.године одржан је састанак  са министром Младеном Шарчевићем у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у вези са актуелним проблемима у образовању.

На  састанку су  поред министра Шарчевића,  присуствовали и представници Синдиката образовања Србије: председница Валентина Илић, Бојана Савић, чланица Републичког одбора и Николина Маљковић, правна саветница.

Бојана Савић је у име Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије изложила проблеме  средњих школа у Јабланичком округу,  имајући у виду да многим школама су за школску годину 2020/2021 укинути одређени образовни профили, иако постоји  велика заинтересованост ученика за упис у профиле који су укинути. Школа за текстил и дизајн из Лесковца обратила се Мпнтр са захтевом за одобрењем  комбинованог одељења: ликовни техничар -10 ученика и техничар дизајна текстила – 10 ученика јер школа има реалну потребу за уписивањем наведених профила, а посебно што се на Технолошки факултет и у Високу технолошку уметничку струковну школу у Лесковцу годинама уназад уписују студенти из ове школе. Медицинска школа из Лесковца обратила се Мпнтр са захтевом да им се одобри смер здравствени неговатељ јер је реализација уписа на овом смеру сваке године 100%. У прилог овом образовном профилу иде свакако и актуеална ситуација у вези са корона вирусом, као и чињеница да за здравственим неговатељима постоји реална потреба на тржишту. Трговинско – угоститељска школа из Лесковца се такође обратила Мпнтр са захтвом за допуну Конкурса за упис ученика у средње школе 2020/2021 године којим је захтевала да се одобри упис одељења образовног профила комерцијалисте.  Посебно је истакнуто да се у  средње школе на територији града Лесковца  уписују ученици из Јабланичког и Пчињског округа, тако да постоји и велика  заинтересованост ученика из два округа за упис  наведених образовних профила. Такође је и изложен  захтев средње школе са територије Пчињског округа, тачније ССШ „Свети Сава“ из Бујановца  јер  им је укинуто одељење машински техничар моторних возила  за које и даље постоји заинтересованост ученика.  Наведена  школа се обратила и званичним захтевом Министарству просвете, науке и технолошког развоја у смислу да се допуни Конкурс за упис у школску годину 2020/2021.годину и одобри одељење које је укинуто. Министар Шарчевић је рекао да ће се заложити за  захтеве наведених школа и у сарадњи са Сектором за средње образовање, проверити да ли су њихови захтеви оправдани и након тога донети одговарајуће одлуке.

Поред наведеног,  предложено је од стране представника синдиката да се изнађу могућности за измене Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину. Тачније, предложено je да се допуни одредба чл.31. Закона о основном образовању и васпитању и одредба чл. 29. Закона о средњем образовању и васпитању, односно да се у изузетним случајевима  на одређеним територијама школских управа  смањи горња граница  броја ученика у одељењу са 30 на 24.

Представници Синдката образовања Србије су упознали министра да се на терену  председници реперезентативних синдиката проглашавају технолошким вишковима иако у одредби члана 60. Посебног колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика јасно стоји да се председник синдиката не сме стављати у неповољан положај  што подразумева између осталог и проглашавање технолошким вишком.

На састанку  смо добили и информацију да је Посебан колективни уговор за запослене у установама  предшколског васпитања и образовања усвојен на седници Владе, тако да очекујемо ускоро потписивање, а затим и ступање на снагу истог.