ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ ОБАВЕЗНИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

Print Friendly, PDF & Email

Судећи по допису  Министарства  просвете, науке и технолошког развоја број:06-00-00208/2019-01 од 07.07.2020.године  које је надлежно Министарство упутило  традиционалним црквама и верским заједницама у Републици Србији, а у коме се наводи, цитирам: „Министарство просвете, науке и технолошког развоја, донело је одлуку да у школској 2020/2021.години омогући формирање група за обавезне изборне предмете на начин како је то рађено у претходној школској години“, може се сматрати  да је уродила плодом правовремена реакција  Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, од петка 03.07.2020.године, а која је прихваћена од стрне виших органа Синдиката образовања Србије и истог дана прослеђена даље, Министарству просвете (https://sind-obr.le.org.rs/?p=4400).

Горе цитирани допис, јесте адресиран верским заједницама, али његова садржина јасно показује да је, након скретања пажње на сасвим извесне негативне последице примене „нових  решења“ за формирање  група за обавезне изборне предмете,  Министарство исте увидело и изменило своје  претходне ставове у погледу   начина формирања група за ове предмете (Стручно упутство број: 610-00-00381/2020-15 од 22.06.2020.године).

У допису стоји и то да ће о напред наведеној одлуци Министарства просвете бити обавештене надлежне Школске управе, које би требало да је спроводе на начин да одобравају формирање група, како за предмет грађанско васпитање, тако и за предмет верска настава,  те тако обезбеде  да највећи број наставника задржи постојећу норму, односно да се не смањује број одобрених група.

Иако  овакву одлуку МПНТР можемо сматрати позитивним исходом и на њу се можемо позивати, сматрамо да је исправније да се њена примена омогући путем  измена  Стручног упутства  о форомирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021.годину,  у делу у коме  се уређује начин формирања група за обавезне изборне предмете,  а о чему смо данас обавестили представнике виших органа Синдиката образовања Србије.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац