РЦ РЕАГОВАО ЗБОГ УКИДАЊА ФИНАНСИРАЊА СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

Print Friendly, PDF & Email

     Министарство просвете,  науке и технолошког развоја направило је изненадно  одступање од  досадашње редовне праксе финансирања рада наставника за реализацију  слободних наставних активности у установи и за школску 2020/2021.годину укинуло финансирање слободних наставних активности које су протеклих година, а и у школској  2019/2020.години биле  финансиране, тим пре што се радило о капацитетима   установе за распоређивање запослених за чијим је радом престала  потреба, а који су испуњавали услове за да  реализују  слободних    наставних   активности.

   Да ли је ово став Минстарства  просвете,  или пак представника Школке управе за Јабланички и чински округ није нам до краја познато  али смо се у претходном периоду сусрели са следећим проблемима: директори установа најпре су дана 30.07.2020.године од стране  Школске управе Лесковац добили допис у коме се наводи да су установе у обавези да искористе све могућности распоређивања технолошких вишкова и да, цитирамо: „Неће бити толерисано пријављивање вишкова који су могли бити решени у школи а за то ће одговорност сносити директор школе.“, а  након што су установе поступале у складу са овим дописом,  дана 14.08.2020.године, дакле само један  дан пре истека рока за достављаење листи технолошких вишкова надлежној Школској управи, установе су добиле нови допис у коме их финансијски саветник исте Школске управе обавештава о томе да слободне наставне активности неће бити финансиране у школској 2020/2021.години, са образложењем да, цитирамо : „Не улазе у норму наставника до 20 часова“,   те позива да се установе о томе информишу увидом у Просветни гласник Републике Србије бр.3. од 22.05.2020.године, у коме нема ни речи о томе, што све скупа  представља заиста неодговорно  и до крајње мере некоректно поступање представника Министарства, које је за последицу имало  притисак  спровођења накнадних, исхитрених,   потпуно неправилних  процедура  поступка бодовања запослених у  једном дану и то управо оних  за које је по ранијем допису ШУ  од 30.07.2020.год. било планирано да буду распоређени на слободне наставне активности.

     Постоји и проблем финансирана хора на нивоу установа,  а који се супротно важеим релевантним  правилницима  подводи под слободне наставне активности, иако то није, те се и на то питање потпуно неправилно рефлектује негативна последица укидања финансирања, мимо званичних прописа.

     О овим проблемима  данас, 18.08.2020.године обавестили смо председницу  Синдиката образовања Србије, са молбом да хитно реагује.

Драгана К. Стефановић

СОС РЦ Лесковац