ПОРУКЕ У БОЦИ СА ЗАМУЋЕНИМ СТАКЛОМ

Print Friendly, PDF & Email

Данас су одржане 4. седница Председништва и 12. седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије (ОЈОСОС). На седницама су поднети извештаји са седница виших органа синдиката, као и извештај о реализацији активности Одбора предвиђених Глобалним планом.

Најбитнији део седнице Председништва односио се на ишчекивање одговора председника Већа Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац на захтеве које му је у име Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије упутио председник Александар Ничић. Председник Већа Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац, Иван Јовановић, се међутим није појавио! Он је одабрао да одговор у његово име ОЈОСОС-у пренесе стручни сарадник Савеза, Саша Радуловић.

Радуловић је објаснио да иако у згради постоје празне просторије, ни једна не може бити уступљена на бесплатно коришћење Одбору Јабланичког округа Синдиката образовања Србије јер према Одборима иначе немају такву праксу! Такође, Одбору просветара се не одобрава ни коришћење текућег рачуна за прикупљање донација! По речима Радуловића подаци о приходима и расходима и приходима од чланарине гране образовања нису подаци од јавног значаја нити од значаја за чланство те увид у ове податке није могућ, а нарочито не у писаној форми! Члановима Одбора је нашироко објашњено да Статутом Савеза и Правилима о раду Савеза није предвиђено да Савез самосталних синдиката треба или мора да финансијски и на друге начине помогне рад Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.

Све у свему, Јовановић је послао „одговор у боци“ – по систему „да боцу однесу таласи заборава заједно са ненаписаним одговором у њој“! Чланови Председништва и Одбора су наравно ускраћени за писану форму одговора, али им је ипак јасно послата порука да активности које спроводе нису по вољи председника Већа Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац!

Ничић је након исцрпних „објашњења“ исказао огромно незадовољство чињеницом да потези Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац спречавају рад своје гране образовања, уместо да јој пруже сву неопходну помоћ. Прочитао је чланове Правила о раду Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац  којима се, по његовим речима, предвиђа помоћ у раду Одбора. Навео је податке из АПР-а о постојању 3 рачуна Савеза и закључио да је одмагање рада Одбора самовоља председника јер је по Правилима о раду он једини надлежан да располаже имовином Савеза.

Ничић је нагласио да рад Одбора упркос свему неће бити прекинут, да ће се за текуће активности пронаћи краткорочна решења, али да дугорочно гледано једна од опција може бити и формирање удружења као правног лица које ће преузети улогу Савеза која се тренутно ускраћује.