СТРУКТУРА ОДБОРА

.

Struktura
.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА – АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ

СЕКРЕТАР ОДБОРА – ЗВОНИМИР ЈОВИЋ

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – СТРУЧНИ САРАДНИК :: ДРАГАНА КАРАПАНЏИЋ СТЕФАНОВИЋ

ПОДПРЕДСЕДНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ – _______________________________

ПОДПРЕДСЕДНИК ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ – НЕНАД СТОЈКОВИЋ

ПОДПРЕДСЕДНИК ЗА ОПШТЕД ПОСЛОВЕ – ИВИЦА ПОПОВИЋ

_______________________

НАДЗОРНИ ОДБОР

1. Мирослав Милић – ТШ „1. октобар“ Власотинце
2. Александра Митровић – ОШ „Јосиф Костић“ Лесковац
3. Стевановић Сава – ОШ „Вук Караџић“ Лесковац
4. Данијела Стаменковић – ОШ „А. Стојановић“ Црна Трава
5. Бобан Марковић – ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић
6. Синиша Радивојевић – ТШ „В. Карђорђе“ Лебане
7. Братислав Исламовић – ОШ „Сијаринска бања“ 
______________________

 

___________________

 

ПЕДСЕДНИШТВО

ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ЧИНЕ ПРЕДСЕДНИЦИ СЛЕДЕЋИХ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 
 
 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДСЕДНИК
Музичка школа С. Бинички Весна Баљозовић
ОШ Вожд Карађорђе Стошић Драган
ОШ Коста Стаменковић Виолета Златковић
ОШ Вук Караџић Сава Стевановић
ОШ Васа Пелагић Александар Ничић
ОШ Петар Тасић Поповић Ивица
ОШ Светозар Марковић Николић Александар
ОШ Десанака Максимовић – Грделица Горан Стаменковић
Медицинска школа Ненад Стојковић
ОШ Ђура Јакшић – Турековац Драган поповић
Трговинско-угоститељска школа Радослав Илић
Дечији вртић Бојана Савић
ОШ Станимир Вељковић Зеле – Бојник Милош Маринковић
СШ Н. Тесла Медвеђа Златко Недељковић
ОШ 8. октобар Власотинце Бојан Ценић
ОШ Свети Сава Гложане Јовић Звонимир
ГТШ М. Поповић Ц. Трава Тасић Наташа
Гимназија Лебане Светлана Цветковић
ОШ Вук Караџић Лебане Ранко Ђорђевић

_____________________

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА

СПИСАК  СВИХ УСТАНОВА У ЈАБЛАНИЧКОМ ОКРУГУ ЧИЈИ СУ  УПОШЉЕНИЦИ ЧЛАНОВИ СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

 
 

ЛЕСКОВАЦ 

УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИК УПОШЉЕНИКА ЧЛАНОВА
ОШ ЈОСИФ КОСТИЋ Ђокић Славољуб 82 78
ОШ КОСТА СТАМЕНКОВИЋ Стојановић Јован 67 53
ОШ ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ Банковић Новица 67 54
ОШ ВАСА ПЕЛАГИЋ Јанковић Александар 66 62
ОШ ПЕТАР ТАСИЋ Поповић Ивица 60 31
ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Николић Александар 78 67
ОШ ВУК КАРАЏИЋ Стевановић Сава 69 62
ОШ ВОЖД КАРАЂОРЂЕ Стошић Драган 67 40
СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА 11. ОКТОБАР Јовић Јордан 65 44
МУЗИЧКА ШКОЛА С.БИНИЧКИ Марковић Роберта 120 110
ОШ Б.СТАНКОВИЋ – ВУЧЈЕ Тодоровић Радисав 90 90
ОШ А.СИНАДИНОВИЋ – ПРЕДЕЈАНЕ Станковић Зоран 35 33
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ – ТУРЕКОВАЦ Поповић Драган 40 39
ОШ Р.ДОМАНОВИЋ – МАНОЈЛОВЦЕ Златковић Весна 60 28
ОШ В.КАРАЏИЋ – В. ГРАБОВНИЦА Живковић Зоран 42 42
ОШ С.ЗЛАТАНОВИЋ – МИРОШЕВЦЕ Пејић Славиша 61 55
ОШ Н.СКОБАЉИЋ – ВЕЛИКО ТРЊАНЕ Пешић Весница 50 49
ОШ Д.МАКСИМОВИЋ – ГРДЕЛИЦА Стаменковић Горан 82 68
ОШ Б.СТАНКОВИЋ – ГУБЕРЕВАЦ Иванковић Дарко 40 40
ОШ Б.СТАНКОВИЋ – БОГОЈЕВЦЕ Миленковић Зоран 46 40
ОШ В.ВЛАХОВИЋ – ПЕЧЕЊЕВЦЕ Живковић Мирослав 70 70
ОШ Ј.ПАНЧИЋ – ОРАШАЦ Ђорић Мирослав 27 15
ПРВА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА Илић Милош 88 46
ТРГ.ШКОЛА В.НИКОЛАЈЕВИЋ Илић Невена 107 47
ХШ БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР Станковић Ивица 98 59
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЂУКА ДИНИЋ Радовановић Данијела 66 60
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА Алић-Баба Ајша 76 63
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА Савић Марија 48
ТШ РАДЕ МЕТАЛАЦ Николић Велибор 150 13
ОЦ СВЕТОЗАР КРСТИЋ – ВУЧЈЕ Стојковић Новица 33 30
СР. ДРВОПРЕРАЂИВАЧКА – ГРДЕЛИЦА Стојиљковић Небојша 37 35
ДОМ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА Здравковић Драги 10
ПУ ВУКИЦА МИТРОВИЋ Ђорђевић Весна 255 255

 

ВЛАСОТИНЦЕ

 

УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИК УПОШЉЕНИКА ЧЛАНОВА
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Свође Петровић Јасмина 28 24
ОШ „25. мај“ Доња Лопушња Станковић Новица 12
Гимназија Власотинце 25
ТШ „1. Октобар“ Ђорђевић Миливоје 67 10
ОШ „Синиша Јанић“ Поповић Зоран 70 65
ОШ „8. Октобар“ Коцић Светлана 80 78
ОШ „К.Петровић“ Крушевица Јовановић Драган 24
ОШ „Свети Сава“ Гложане Јовић Звонимир 40
ОШ „В. Карађорђе“ Тегошница Станојевић Милка 31 25
ОШ „Б.Миленковић“ Шишава Горуновић Владислав 30 27
ОШ „Б.Миљковић“ Г.Присјан Јовић Славица 25 22
Дечји вртић Власотинце Јокић Игор 22

 

ЛЕБАНЕ

 

УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИК УПОШЉЕНИКА ЧЛАНОВА
Гимназија Лебане Јовић Нада 35 30
ОШ „Радован Ковачевић Максим“ Лебане Николић Добривоје 60 31
ОШ „Вук Карађић“ Лебане Марковић Драгољуб 103 88
ОШ „Р. Домановић“ Бошњаце Павловић Светислав 52 10
Техничка школа Лебане Радивојевић Синиша 44 30
Дечји вртић Лебане Стевановић Слободанка 36 16

 

БОЈНИК

 

УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИК УПОШЉЕНИКА ЧЛАНОВА
ПУ „Ђука Динић“ Бојник Петровић Милован 23 23
ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић Марковић Бобан 57 55
ТШ „Бошко Крстић“ Бојник Јовановић Стеван 50 47
ОШ „Станимир Вељковић“ Бојник Маринковић Милош 94 93

 

МЕДВЕЂА

 

УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИК УПОШЉЕНИКА ЧЛАНОВА
Техничка школа „Никола Тесла“ Медвеђа Павловић Љлубиша 27
ОШ „Горња Јабланица“ Медвеђа Јанковић Вукић 30 28
Предшколска установа „Младост“ Митић Весна 33 33
ОШ „Радован Ковачевић“ Леце Мишић Градимир 30 29
ОШ „Партизански дом“ Бучумет Николић Миливоје 0 4
ОШ „Владимир Букилић“ Туларе Кнежевић Радоје 27 26
ОШ Сијаринска бања Станковић Синиша 14

 

ЦРНА ТРАВА

 

УСТАНОВА ПРЕДСЕДНИК УПОШЉЕНИКА ЧЛАНОВА
ОШ „Аца Стојановић“ Стаменковић Данијела 31 30
ГТШ „М. Поповић“ Банковић – Славковић Наташа 30 28