Povratak na ДОКУМЕНТА

Слободна радна места и технолошки вишкови

ЛИСТА СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА ПО ЕВИДЕНЦИЈИ МПНТР

 

ЛИСТА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА И ЗАПОСЛЕНИХ СА НЕПУНОМ НОРМОМ ПО ЕВИДЕНЦИЈИ МПНТР