ДОКУМЕНТА

Закони

Закон о основном образовању и васпитању Закон о средњем образовању и васпитању Закон о основама система образовања и васпитања Закон о волонтирању Закон о друштвеним организацијама и удружењима грађана Закон о јавним службама Закон о мирном решавању радних спорова Закон о посредовању Закон о правима радника за чијим је радом престала потреба Закон о раду …

Листе „вишкова“ (архива)

Листа од 22.8.2011. Листа од 8.9.2011. Листа од 27.9.2011. Листа од 05.10.2011. Листа од 11.10.2011. Листа од 11.11.2011. Листа од 13.12.2011. Листа од 21.12.2011. Листа од 13.3.2012. Листа од 20.8.2012. Листа од 30.8.2012. Листа од 25.9.2012. Листа од 3.10.2012. Листа од 11.10.2012. Листа од 31.10.2012. Листа од 14.12.2012. Листа од 15.8.2013. Листа од 19.8.2013. Листа …

Правилници

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, Правилник о дозволи за рад наставника, Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи, Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, Правилник о оцењивању ученика основне школе, Правилник о …

Синдикална акта

 СТАТУТ И ПРАВИЛА О РАДУ Статут Синдиката образовања Србије Правила о раду Одбора од 22.12.2010. Правила о раду Одбора Јабланичког округа (нова -3.10.2011.) Правила о раду ОЈОСОС-а са изменама (4.6.2012.) Правила о раду ОЈОСОС-а са изменама (14.12.2012.) Правила о раду Секције жена ОЈОСОС (14.12.2012.) ПКУ Посебан колективни уговор (2009) са изменама(2011) Колективни уговор у ПУ …

Записници са седницa

СЕДНИЦЕ ОДБОРА I седница (29.12.2010.) II седница (26.1.2011.) III седница (9.2.2011.) IV седница (11.2.2011.) V седница (18.3.2011.) VI седница (14.4.2011.) VII седница (6.7.2011.) VIII седница (22.8.2011.) IX седница (3.10.2011.) X седница (10.12.2011.) XI седница (13.1.2012.) XII седница(28.3.2012.) XIII седница(18.5.2012.) XIV седница(8.6.2012.) XV седница (30.8.2012.) XVI седница (14.12.2012.) XVII седница (1.2.2013.) XVIII седница (24.5.2013.) XIX седница …

Слободна радна места и технолошки вишкови

ЛИСТА СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА ПО ЕВИДЕНЦИЈИ МПНТР   ЛИСТА ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА И ЗАПОСЛЕНИХ СА НЕПУНОМ НОРМОМ ПО ЕВИДЕНЦИЈИ МПНТР

Видео записи

  Председник РЦ Лесковац у име СОС-а говорио на Светосавској трибини у Београду (26.1.2016.)   Након штрајка (20.2.2015.) – гостовање Александра Николића и Драгане Карапанџић Стефановић на ТВ Лесковац    Снимак трибине „Како до бољег статуса наставника“, одржане у Лесковцу 9.1.2015. године   Шта радите бре? – Изјаве Вербића приликом посете Лесковцу 9.1.2015. Конференција за …

Радна подгрупа ШУ Лесковац

ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА РАДНЕ ПОДГРУПЕ ШУ ЛЕСКОВАЦ У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ САСТАНАК 10.9.2018. године САСТАНАК  17.9.2018. године САСТАНАК 25.9.2018. године САСТАНАК 8.10.2018. године САСТАНАК 22.10.2018. године САСТАНАК 6.11.2018. године САСТАНАК 26.11.2018. године